Generalforsamling mandag 29. maj kl. 19.00

Hermed indkalder Stubbekøbing Badmintonklub til

Generalforsamling mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00

i Stubbekøbing Hallen´s cafeteria

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Velkomst v/ Jes Christiansen

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved Formand Jes Christiansen, Seniorformand Helle Søgaard og Ungdomsformand Tina Frederiksen.

3. Regnskab ved Jane Kjørup

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse, revisorer samt suppleanter

6. Eventuelt

Klubben er vært ved øl & vand

 

Forslag til punkt 4 skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Stubbekøbing Badmintonklub