Bestyrelse 2022-2023

Ved bestyrelsesmødet 7/6 2022 har vi konstitueret os således: • Formand: Henrik Børresen• Næstformand: Marie-Josée Giasson Jensen• Kasser Casper Schneidereit (fundet uden for bestyrelsen)• Amalie...